- دسته بندی دوره های آموزشـی -

دوره های فراوان در دسته بندی های مختلف

جـدیدترین دوره هـــای آمـــوزشـــــــی

the latest training courses

جـدیــــــــدترین مطــــــــــالب وبـــــــــــــــــلاگ

The newest content of the blog

Think you know ransomware – Weapons and Warriors

دوره آموزشی درباره باج‌افزار (قسمت سوم) سلاح‌ها و جنگاوران

زمان مطالعه : 1 دقیقه
مشاهده مطلب
What’s Coming in Backup Exec 22

در این ویدئو امکانات جدیدی که در نسخه 22 محصول Backup Exec اضافه شده است توضیح داده می‌شود.

زمان مطالعه : 1 دقیقه
مشاهده مطلب